Vi har 16 parkeringsplatser i direkt anslutning till hotellet.
Kontakta gärna oss vid frågor om parkering.